Manifest «El futur és ara»

Les organitzacions i persones sotasignants fem una crida al compliment del marc legal i dels objectius climàtics i ecològics que posi fi a l’actual estancament o, en el millor dels casos lentitud, en la tranformació ecosocial que el país necessita.

Tots els compromisos i terminis de la Llei del Canvi Climàtic s’han incomplert, com per exemple els pressupostos de carboni i els inventaris d’embornals. El desplegament de les energies renovables i l’electrificació de sectors clau com la mobilitat i la producció de calor, es troben a anys llum dels nivells necessaris per descarbonitzar la societat al ritme requerit per la comunitat científica. La preservació de la biodiversitat brilla per la seva baixa rellevància en l’agenda política, amb l’Agència de la Natura pendent de creació i un infrafinançament crònic dels espais naturals protegits i l’escassetat de personal.

Tot això, mentre l’emergència climàtica és cada cop més evident i aguda, en forma de sequera extrema, onades de calor, risc d’incendis, temporals, i episodis de contaminació atmosfèrica que posen en perill la producció d’aliments, la salut humana i la capacitat d’adaptació al canvi climàtic (urbana, infraestructural, econòmica, social i ecològica).

Per això, les entitats de El Futur És Ara reclamen un full de ruta transparent, participat, just i amb monitoratge públic recurrent que sigui el centre de les polítiques públiques i privades i que fonamenti les decisions, projectes i pressupostos de totes les administracions públiques i del sector privat que actuen a Catalunya, d’aquí al 2030.

Contacte amb “El futur és ara”: [email protected] / [email protected].